Toplantılar

blog img

FLT-3 MUTASYONU POZİTİF RELAPS REFRAKTER AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİDE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİ
26 MART 2024 20:15

blog img

6. Hematolojik İmmünoloji Kongresi
27-28 MAYIS 2022

blog img

Olgularla Hodgkin Lenfoma Ve Periferik T Hücreli

Lenfomada İlk Basamak Tedavi Yaklaşımları Güncel Gelişmeler
30 MART 2022

19:30-21:15

blog img

Vakalar Eşliğinde

Relaps/Refrakter Multipl Myelom Tedavisi
22 EYLÜL 2021

19:30-21:00

blog img

Vakalar Eşliğinde

KLL Tedavisi
8 EYLÜL 2021

19:30-21:30

blog img

Lösemi Tedavisinde

Tirozin Kinaz İnhibitörleri
18 MAYIS 2021

20:30-22:30

blog img

Hodgkin Lenfoma Tedavisinde Yeni Dönem:

İmmüno-Hematoloji
27 NİSAN 2021

20:30-22:30

blog img

5. Hematolojik İmmünoloji Kongresi
9-10 Nisan 2021

blog img

Antifungal Profilakside Karşılanmamış İhtiyaçlar

Online Toplantısı
17 Mart 2021

20:00 -21:45

blog img

Relaps Refrakter KLL’de Karar Anı Online Toplantısı
3 Mart 2021

19:00-21:00

blog img

R/R Multipl Myelom Tedavisinde Proteazom İnhibitörlerinin

Yeri; Ne zaman? Kime?
24 ŞUBAT 2021

19:00-21:00

blog img

Hodgkin Lenfoma Konsolidasyon Tedavisinde

Başarıya Giden Yol
27 Ocak 2021

19:00-20:30


blog img

4. Hematolojik İmmünoloji Kongresi
28-29 Şubat 2020


blog img

3. Hematolojik İmmünoloji Kongresi
7-9 MART 2019

blog img

2. Hematolojik İmmünoloji Kongresi


Merit Crystal Cove Hotel - K.K.T.C.

4 - 6 MAYIS 2018

blog img

1. Hematolojik İmmünoloji Kongresi


Merit Crystal Cove Hotel - K.K.T.C.

24 - 27 MART 2016