Hakkımızda

 

Hematolojik immünoloji Derneği, immünhematoloji ve hedeflenmiş tedavi alanında her türlü eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak, çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları desteklemek, ilgili hastalıklarının önlenmesi, tanı, tedavi farkındalığının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak, ilgili alanlarla ilgili çeşitli basılı, görsel, işitsel basın yayın materyalleri oluşturmak, oluşturulmasına yardımcı olmak, konu ile ilgili kongreler, sempozyumlar, toplantılar, forumlar düzenlemek ya da düzenlenmesini desteklemek, konu ile ilgili çeşitli uzmanlık dallarından kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getirerek işbirliğini sağlamak, halk ve hekim eğitiminde görevleri yüklenmek amacıyla, 2015 yılında, konusunda uzman hematologlar tarafından kurulmuştur.